Qinas

Uitgelicht

Nieuws

Actueel

Agenda

2023-2024

FAQ

Antwoorden op uw vragen

Voor vragen over passend onderwijs kunt u terecht bij het Qinas Loket. Het Qinas Loket is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 – 16:00 op 035-526 94 81. Meer informatie vindt u op het Qinas Loket.
Qinas bekostigt geen particulier onderwijs. Dit is wettelijk niet toegestaan.
Qinas biedt veel verschillende voorzieningen voor leerlingen met onderwijsbehoeften. De verschillende voorzieningen vindt u hier.
Hoe u een leerling kunt aanmelden voor praktijkonderwijs leest u in de Handleiding pro. Deze kunt u via deze link downloaden.
Voor een leerling van groep 8 die extra ondersteuning nodig heeft in het VO adviseren wij het aanleveren van adaptieve toets gegevens en een motivatie gericht op de onderwijsbehoeften van de leerling. Deze informatie kan worden aangeleverd via de kruisjeslijst CTC en/of het OSO formulier. Daarnaast adviseren wij een warme overdracht.
Voor het aanmelden bij het VSO geldt dat de leerling een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) nodig heeft. De huidige school vraagt deze aan via de digitale omgeving van Parantion. Voor verdere vragen kunt u terecht bij het Qinas Loket.
Qinas biedt veel verschillende voorzieningen voor leerlingen met onderwijsbehoeften. De verschillende voorzieningen vindt u hier.
Voor het aanmelden bij het VSO geldt dat de leerling een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) nodig heeft. De huidige school vraagt deze aan via de digitale omgeving van Tommy. Voor verdere vragen kunt u terecht bij het Qinas Loket
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in het VO wordt een OPP (ontwikkelperspectief plan) opgesteld. Hier staat in wat de school allemaal inzet om de leerling passend onderwijs te bieden. Hierbij kan ook de hulp van Qinas ingeschakeld worden. Mocht blijken dat ondanks alle hulp de school handelingsverlegen is, dan kan VSO geadviseerd worden.
Bij het Qinas Loket kunt u terecht met alle vragen over passend onderwijs. Tevens kunt u bij het Qinas Loket terecht voor alle informatie omtrent de aanvragen TLV VSO, TLV PRO en de arrangementsaanvragen.
Aanvragen voor voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en arrangementsaanvragen worden ingediend bij het Qinas loket. Deze aanvragen worden vervolgens beoordeeld door de plaatsingsadviescommissie (PAC). In deze commissie nemen gedragsdeskundigen, praktijkdeskundigen en indien nodig een jeugdarts.
Qinas biedt veel verschillende voorzieningen voor leerlingen met onderwijsbehoeften. De verschillende voorzieningen vindt u hier.
Via deze link ziet u welke scholen onder SWV Qinas vallen.