Nieuws

AANMELDEN PRAKTIJK ONDERWIJS

11 juni 2024

Intern begeleiders en leerkrachten van groep 7/8!

Tot en met 27 september 2024 kunnen leerlingen in groep 8, die mogelijk in aanmerking komen voor praktijkonderwijs, aangemeld worden voor deelname aan het capaciteitenonderzoek ADIT. De aanmelding gaat via Tommy. Kies : "Aanmelding Qinas Loket ten behoeve van capaciteitenonderzoek".

Leerlingen worden uitgenodigd voor het capaciteitenonderzoek ADIT in week 46. 

Net als andere jaren nemen scholen zelf het Drempelonderzoek af rond de herfstvakantie. Het Drempelonderzoek kan via Qinas gescoord worden. De aanleverfile is op te vragen bij het loket van Qinas.

 Wendelien Elias (Loket Qinas) geeft graag meer informatie.