Over Qinas

Over Qinas

Qinas is het samenwerkingsverband voor alle VO-scholen in de regio Gooi en Vechtstreek. Qinas wil passend onderwijs realiseren voor elke leerling uit de regio. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de deelnemende schoolbesturen om een aanbod te realiseren waarin elke leerling het onderwijs kan krijgen dat past bij zijn/haar mogelijkheden en behoeften. De leerlingen volgen regulier onderwijs daar waar het kan en speciaal onderwijs wanneer dit voor de desbetreffende leerling beter is.

Wie zijn wij?

Qinas is het samenwerkingsverband Passend Onderwijs regio Gooi- en Vechtstreek. De middelbare scholen in de regio zorgen samen voor passend onderwijs.

Om een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen te realiseren binnen de regio is samenwerking tussen de schoolbesturen noodzakelijk. Dit doen de scholen via het samenwerkingsverband Qinas.

 Qinas heeft een algemene leden vergadering (ALV) die bestaat uit de aangesloten schoolbesturen. Vanuit de ALV is een commissie van toezicht ingericht bestaande uit een onafhankelijk voorzitter,  twee leden en een onafhankelijk lid.

De leden zijn: dhr. J. Reitsma (onafhankelijk voorzitter), mevr. A. Kil (lid), mevr. P. Laseur (lid) en dhr. D. ter Kuile (onafhankelijk lid).

Wat doet Qinas

Onze missie is dat onze scholen samen werken aan passend onderwijs voor elke jongere uit de regio en dat elke jongere zoveel als mogelijk onderwijs in zijn/haar eigen regio volgt. 

Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de deelnemende schoolbesturen om een aanbod te realiseren waarin elke leerling het onderwijs kan krijgen dat past bij zijn/haar mogelijkheden en behoeften. De leerlingen volgen regulier onderwijs daar waar het kan en speciaal onderwijs wanneer dit voor de desbetreffende leerling beter is.

Binnen het samenwerkingsverband Qinas is gekozen voor het schoolmodel.  Aangesloten scholen bieden zoveel mogelijk zelf de ondersteuning van de leerling. Het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat alle scholen hiervoor het noodzakelijke geld ontvangen. Dit geld wordt verdeeld over de scholen op basis van afspraken die binnen het samenwerkingsverband zijn gemaakt. Zo is meer maatwerk mogelijk en wordt het geld zo veel mogelijk gebruikt voor ondersteuning op de reguliere school en in de klas.

Bij het expertisemodel biedt het samenwerkingsverband de ondersteuning. De aangesloten scholen kunnen gebruik maken van de ondersteuning.

Qinas heeft daarnaast veel contact met andere partijen in de regio zoals de gemeenten en het samenwerkingsverband Unita voor primair onderwijs.

Het Qinasloket

Voor al uw vragen betreffende (passend) onderwijs in de Regio Gooi en Vechtstreek kunt u terecht bij het Qinas loket.  Het Qinas loket is op werkdagen (met uitzondering van woensdag) van 9-16 uur bereikbaar per telefoon (035-526 94 81) of per mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).


Voor ondersteuningscoördinatoren/ib’ers: Plaatsingsadviescommissie

Aanvragen voor voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en arrangementsaanvragen worden ingediend bij het Qinas loket. Deze aanvragen worden vervolgens beoordeeld door de plaatsingsadviescommissie (PAC). In deze commissie nemen gedragsdeskundigen, praktijkdeskundigen en indien nodig een jeugdarts plaats.

Voor ouders en leerlingen: Ouder- en jeugdsteunpunt

Bij het ouder- en jeugdsteunpunt kunnen ouders en jeugdigen informatie opvragen over passend onderwijs. Het eerste informatiepunt hiervoor is het Qinas loket. Kan de contactpersoon aan het loket uw vraag niet meteen beantwoorden, dan gaat een team van deskundigen ermee aan de slag. Het antwoord wordt vervolgens aan u teruggekoppeld.

Ondersteuningsplanraad

Bij passend onderwijs zijn veel partijen betrokken. Leerlingen, ouders en docenten in het bijzonder. Zij hebben dan ook een stem in de manier waarop passend onderwijs binnen hun regio wordt ingericht.

Ons samenwerkingsverband heeft daarom een medezeggenschapsorgaan: de Ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR denkt mee over het beleid voor passend onderwijs in de Gooi- en Vechtstreek. Ouders, docenten en leerlingen van de aangesloten schoolbesturen zijn vertegenwoordigd in de OPR. De OPR denkt mee over het ondersteuningsplan en beleid voor passend onderwijs in de regio.