Route VO-PRO

Route VO-PRO

De behoefte aan extra ondersteuning komt soms pas later in de schoolloopbaan van een leerling aan het licht. Hoe zorgt u dan voor passende ondersteuning?

Blijkt tijdens het eerste leerjaar dat een leerling het qua niveau niet redt op het vmbo, dan kan er alsnog een Pro-beschikking aangevraagd worden. Hiervoor maakt u gebruik van het digitale aanmeldingsformulier pro. De procedure voor de aanmelding voor praktijkonderwijs kunt u downloaden door op deze link te klikken. Mocht na het eerste jaar blijken dat praktijkonderwijs toch het meest passend is, dan kan de vmbo-school contact opnemen met de praktijkschool.