Optimaal onderwijs voor elke leerling

Lokaal 035

Wat is Lokaal 035?

Lokaal 035 is een thuiszittersvoorziening die valt onder het samenwerkingsverband Qinas. Het is een voorziening voor leerlingen die om diverse redenen tijdelijk geen onderwijs volgen. Deze leerlingen staan ingeschreven op een school, maar de situatie van de leerling laat het niet toe om deel te nemen aan het reguliere of speciaal onderwijs. Wij ondersteunen de leerling, door middel van positieve begeleiding en succeservaringen, weer richting het onderwijs op de school van herkomst of een andere passende vervolgplek. Daarnaast spelen ouder(s)/verzorger(s) en de school van herkomst een actieve rol in het proces.

Wat kun je verwachten van Lokaal 035?

Het doel van de plaatsing bij Lokaal 035 is een gezonde schoolgang creëren door een prikkelarme, veilige en rustige omgeving aan te bieden waar de leerling kleine, concrete stapjes kan zetten en leert haalbare doelen aan zichzelf te stellen. Lokaal 035 richt zich ook op het opbouwen van een dagritme, contact hebben met leeftijdsgenoten en het weer volgen van onderwijs. Dit doen wij in samenwerking met ouders, de school van herkomst en indien van toepassing met de betrokken hulpverleners. Samen stellen wij doelen op voor de leerlingen, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

In de groep zitten maximaal negen leerlingen, die in leeftijd variëren van 12-18 jaar en uiteenlopende niveaus hebben. De leerlingen werken met een op maat gemaakt rooster binnen de schooltijden van Lokaal 035. De leerlingen werken aan lesstof, aangeleverd door de school van herkomst. Ook behoort het werken met IVIO tot de mogelijkheden. Binnen de voorziening hebben wij daarnaast verschillende andere activiteiten zoals puzzelen, tekenen, koken, gymnastiek, gezelschapsspelletjes, groepsgesprekken en groepsactiviteiten. De duur van de plaatsing bij Lokaal 035 is voor iedere leerling anders. We bespreken de voortgang iedere 8 weken tijdens het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) gesprek. De plaatsing is altijd tijdelijk en heeft een duur van maximaal 1 jaar. In deze periode wordt er samen met de leerling, ouders, school van herkomst en Lokaal 035 gekeken naar een passende vervolgplek.

Team Lokaal 035

Het team van Lokaal 035 bestaat uit Patricia Karman (trajectbegeleider) en Simone Schiphof (docent/coach).

Waar zit Lokaal 035

Lokaal 035 zit in het gebouw van de Gooise Praktijkschool (GPS) aan de Laapersboog 5 te Hilversum. Wij hebben onze eigen ingang aan de zijkant van het gebouw vlak naast ons lokaal. Wij mogen gebruikmaken van de faciliteiten die er in de school zijn, zoals bijvoorbeeld de gymzaal en het kooklokaal. Voor de vakantiedagen volgen we hetzelfde vakantierooster als de GPS.

Hoe verloopt de aanmelding bij Lokaal 035?

De ondersteuningscoördinator van de school van herkomst neemt contact op met de coördinator thuiszitters van het samenwerkingsverband Qinas, Monica Lemmens (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  06-24684916). Het samenwerkingsverband neemt contact op met Lokaal 035 voor het in werking stellen van de aanmeldprocedure.