Optimaal onderwijs voor elke leerling

Lokaal 035

Wat is Lokaal 035?
Lokaal 035 is een thuiszittersvoorziening, die valt onder het samenwerkingsverband Qinas. Het is een voorziening voor leerlingen die geen onderwijs volgen, omdat ze (dreigende) thuiszitters zijn. Deze leerlingen staan ingeschreven op een school, maar de situatie van de leerling laat het niet toe om (volledig) deel te nemen aan het reguliere of speciaal onderwijs. Daarnaast kan Lokaal 035 preventief ingezet worden om te voorkomen dat een leerling thuis komt te zitten.

Wij bieden een op maat gemaakt traject voor leerlingen in een veilige omgeving. Dit doen wij in samenwerking met ouders en de school van herkomst, eventueel ook met de betrokken hulpverleners. Samen stellen wij doelen op voor de leerling om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Hier ondersteunen wij de leerling door middel van positieve begeleiding en succeservaringen in kleine stappen weer richting het onderwijs op de school van herkomst of een andere passende vervolgplek. 
Wij werken ambulant wanneer nodig en wij zijn actief betrokken bij de nazorg.   

Wat kun je verwachten van Lokaal 035?
In de groep zitten maximaal negen leerlingen, die in leeftijd variëren van 12-18 jaar en uiteenlopende niveaus hebben. Hun doel is echter hetzelfde: tot rust komen en weer dagelijks werken aan hun eigen schoolwerk, met daarnaast aandacht voor hun eigen doelen. De leerlingen werken met een op maat gemaakt rooster binnen de schooltijden van Lokaal 035, dat start om 9.30 uur tot 13.30 uur. 
Lokaal 035 is gesitueerd in de Gooise Praktijkschool. Binnen de voorziening hebben wij verschillende mogelijkheden en activiteiten om de leerling op maat te begeleiden. 

De duur van de plaatsing op Lokaal 035 is voor iedere leerling anders, maar wij streven naar de duur van maximaal 16 schoolweken. In deze periode krijgt de leerling voldoende handvatten om terug te stromen naar de school van herkomst of naar een beter passende plek. 

Team Lokaal 035
Het team van Lokaal 035 bestaat uit Patrica Karman (trajectbegeleider) en Simone Schiphof (docent/coach).

Hoe meld ik mij aan?
De ondersteuningscoördinator van de school van herkomst neemt contact op met de thuiszitters consulent van het samenwerkingsverband Qinas. Het samenwerkingsverband neemt contact op met Lokaal 035 voor het in werking stellen van de aanmeldprocedure. 

Locatie
Gooise Praktijkschool
Laapersboog 5
1213 VC Hilversum