Nieuws

INCLUSIEF ONDERWIJS

01 juli 2024

Een van de speerpunten voor Qinas is inclusiever onderwijs. Doel van inclusief onderwijs is 'Wie je ook bent en wat je talenten ook zijn. Iedereen telt mee, doet mee en is gelijkwaardig. En er wordt samen en van elkaar geleerd.'

Het ministerie van Onderwijs en Cultuur heeft een praatplaat en een filmpje ontwikkeld over inclusief onderwijs. Lees meer op de site van het ministerie.