Nieuws

TWEEDE KAMERBRIEF PASSEND ONDERWIJS EN KAMERDEBAT

27 mei 2024

29 Mei j.l. vond het kamerdebat passend onderwijs plaats. Voorafgaand aan het kamerdebat zonden de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Mariëlle Paul en de staatssecretaris van VWS Maarten van Ooijen de kamer hun tweede kamerbrief betreffende verbeteraanpak passend onderwijs toe.

Het afgelopen jaar is op belangrijke terreinen flinke vooruitgang geboekt. Maar we zijn er zeker nog niet.

In de brief wordt ingegaan op: 
1. De voortgang op de Verbeteraanpak Passend Onderwijs en de 
geprioriteerde maatregelen. 
2. De aanpak van verzuim en het terugdringen van het aantal thuiszittende 
kinderen en jongeren. 
3. Het versterken van de verbinding onderwijs en zorg. 
4. De wachtlijsten gespecialiseerd onderwijs en het plan van aanpak. 
5. De beweging naar inclusief onderwijs.