Nieuws

DIGITAAL AFSTANDSONDERWIJS

12 februari 2024

Als een kind tijdelijk niet of minder naar school kan, is het belangrijk dat het onderwijs toch zo goed mogelijk doorgaat. En dat de verbinding met school en klasgenoten blijft bestaan. De eerste stap die school moet zetten, is onderzoeken wat voor hulp of begeleiding een kind nodig heeft en hoe de school dat kan organiseren.

Digitaal afstandsonderwijs kan een waardevol onderdeel zijn van hulp aan een kind dat tijdelijk niet of minder naar school kan. Maar scholen mogen een kind niet zomaar digitaal afstandsonderwijs geven, er gelden regels voor. Het ministerie van OCW heeft in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en het Steunpunt Passend Onderwijs twee brochures ontwikkeld waar deze regels in staan uitgelegd.

brochure Digitaal afstandsonderwijs informatie voor ouders

brochure Digitaal afstandsonderwijs informatie voor professionals