Nieuws

JAARVERSLAG QINAS 2023

13 mei 2024

Het jaarverslag Qinas 2023 is gereed! Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met o.a. het opstellen van het ondersteuningsplan 2023-2027 en de speerpunten die daar uit voort zijn gekomen:

- inclusiever onderwijs

- doorgaande leerlijn en dekkend netwerk

- onderwijs- en jeugdhulp

Daarnaast hebben we samen met svw Unita (primair onderwijs) het ouder- en jeugdsteunpunt Steunpunt GV opgericht. Een samenvatting van het jaarverslag kunt u vinden in de infographic jaarverslag Qinas 2023.