Blog

OVERGANGSJAAR FERMATE NA DE BASISSCHOOL

maandag 06 maart 2023 12:57

Fermate is een overgangsjaar richting voortgezet onderwijs voor leerlingen die versneld door de basisschool zijn gegaan. Groot verschil met de Intermezzo klas van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum is dat Fermate een voorziening is van het primair onderwijs (lagere school) terwijl de Intermezzo klas een voorziening van het voortgezet onderwijs is. Aanmelding loopt dan ook via het loket van SWV Unita (primair onderwijs). Meer informatie kunt u vinden op de site van SWV Unita

Bijgevoegd treft u de brochure over Fermate.